Aditívna výroba, Biomedicínske inžinierstvo

85,84% náhrady tváre

najrozsiahlejší čeľustný implantát vyrobený použitím technológie aditívnej výroby v histórii priemyslu

viac infiormácií

Návrh, design a vývoj implantátov na mieru

Výroba certifikovaných zdravotníckych pomôcok, na zákazku a sériovo vyrábaných

Výskum a vývoj zdravotníckych pomôcok


Biomedical Engineering s.r.o.

Tolstého 3, Košice
040 01 Slovak republic

phone: +421 949 203 082
e-mail: info@biomedicalengineering.sk

© 2000 - 2019 biomedicalengineering.sk - all rights reserved